Bizden Haberler

Tüketici Temsilcilerine Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ve Güvence Bedeli Konularında Seminerler düzenliyoruz

17.06.2019 00:00


Elektrik piyasasında fiyat oluşumu ve yüksek elektrik tüketimine sahip tüketicilerin karşılaştıkları risklerle ilgili sanayi ve ticarethane abonelerine yönelik "Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ve Güvence Bedeli Seminerleri" düzenliyoruz. Gerçekleştirilecek seminerlerde, son kaynak tedarik tarifesinin ve güvence bedelinin ne olduğu, neden alındığı ve neden güncellendiği gibi konular hakkında bilgiler verilecek. 

Düzenleyeceğimiz bu seminerler; oteller, marketler, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi ticarethane tarifesindeki aboneler ile sanayi tarifesindeki demir-çelik, çimento, organize sanayi bölgeleri gibi yüksek elektrik tüketimine sahip tüketici gruplarına dönük olacak. Bu seminerlere yüksek elektrik tüketimi olan sektörlerin temsilcilerini kapsayan sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin yanı sıra, söz konusu illerdeki Elektrik Mühendisleri Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Organize Sanayi Bölgeleri'nden uzmanlar da katılacak.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmiş olan tarife, bir önceki takvim yılına ait elektrik tüketimi 10 milyon kWh üzerinde olan tüketim noktaları için uygulanmaktadır.

Güvence Bedeli Nedir?

Görevli tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve / veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder. Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, abone grupları itibarıyla kW başına belirlenen ve EPDK kurul onayı ile yürürlüğe giren birim bedel üzerinden hesaplanır. Hesaplanan bu bedelin sözleşme başvurusu sonrasında ödenmesi gerekmektedir.


Hakkımızda
Müşteri Hizmetleri
Kampanyalar
Bilgi Ekranı
Müşteri İlişkileri Merkezleri
Menu