Duyurular

Fatura İtirazı Ölçü Şikâyetine İlişkin Bilgilendirme

2.04.2019 00:00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan 12/09/2012 tarih ve 4019 sayılı Kurul kararı (Karar) doğrultusunda, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından dağıtım ve perakende satış faaliyetleri 01/01/2013 tarihinden beri ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmektedir. Görevli tedarik şirketleri, elektrik enerjisinin satışı, faturalandırılması ve tahsilatı hizmetlerini yürütmektedir. Görevli dağıtım şirketleri ise elektrik enerjisi dağıtımı ile ilgili altyapı yatırımlarını yapma, sayaç okuma, arıza, onarım ve bakım gibi diğer elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini yürütmektedir.  

Sayacınızın doğru tüketim kaydetmediğinden şüphelenmeniz durumunda sayaç kontrol talebinizi, bölgede görevli elektrik dağıtım şirketine doğrudan bildirebilirsiniz.Sayaç kontrol talebiniz üzerine ilgili dağıtım şirketi tarafından sayaç sökülerek değiştirilir ve değiştirildiği tarihten itibaren en geç 10 iş günü içerisinde ilgili Bilim Sanayi İl Müdürlüğü’ne gönderilir. İlgili Müdürlük tarafından alınan rapora göre sayacınızın normal çalıştığının tespiti hâlinde mevzuat gereği muayene ücretleri tarafınıza yansıtılmakta, arızalı çalıştığının tespiti hâlinde ise geriye dönük düzeltme işlemi yapılmaktadır. Aydın, Denizli, Muğla, illerinde görevli dağıtım şirketi ADM Elektrik Dağıtım AŞ’dir. Tedarik şirketi olarak yetki ve sorumluluğumuzda olan diğer tüm konular için bize ulaşabilirsiniz.


Hakkımızda
Müşteri Hizmetleri
Kampanyalar
Bilgi Ekranı
Müşteri İlişkileri Merkezleri
Menu