Duyurular

Elektrik Fiyatlarının Belirlenmesi Hakkında Açıklama

18.01.2019 00:00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri tanımlayan, düzenlemeye tabi tarifeleri hazırlayan, tadili ve uygulanmasını sürdüren, piyasada Elektrik Piyasası Kanunlarına uygun şekilde davranılmasını sağlamakla görevli olan kurumdur.

Elektrik enerjisi satışında uygulanacak fiyatlandırma esasları, 4628 Sayılı EPDK Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4/2 maddesi ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanun’un 17/1 maddesi ile verilen yetkiye istinaden ilgili kurul tarafından belirlenmektedir. Elektrik enerjisi tüketimine ait faturaları, gerek şirketimiz sorumluluk alanı içerisinde, gerekse ülke genelinde; yürürlükte olan mevzuat gereği ve kurum tarafından belirlenmiş ulusal tarifede yer alan elektrik satış fiyatlarına göre düzenlenmektedir. Şirketimiz, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kurul kararları ile yürürlüğe giren ulusal tarife yapısını uygulamakla yükümlüdür. Kurum tarafından belirlenen ve 1.1.2019 tarihi itibariyle geçerli olan güncel tarife tablolarına http://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari adresinden ulaşabilirsiniz.

Hakkımızda
Müşteri Hizmetleri
Kampanyalar
Bilgi Ekranı
Müşteri İlişkileri Merkezleri
Menu