Duyurular

Perakende Satış Sözleşmesinin İmzalanması Yükümlülüğü

27.02.2017 10:00

Değerli Müşterilerimiz,

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 8. ve 21.Maddelerinin amir hükümleri doğrultusunda, güvence bedelini ödemek ve perakende satış sözleşmesine esas güncel kimlik, adres ve iletişim bilgilerinizi bildirmek üzere bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde şirketimize başvurma zorunluluğunuz bulunmaktadır. Şirketimizle imzalanan perakende satış sözleşmesi, tüketici tarafından, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza koşulu ödemeksizin istenildiği zaman fesih edilebilmektedir.
Şirketimize, öngörülen süreler içinde başvurarak güvence bedeli ödeme ile kimlik, adres ve iletişim bilgilerini bildirmeye ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde elektrik enerjisinin kesilebileceği hususunu siz değerli müşterimize aktarmak isteriz.

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

“Son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesinin imzalanması"

MADDE 10 – (1) İkili anlaşma ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın almakta olan bir serbest tüketicinin ikili anlaşmasının herhangi bir nedenle sonlandırılması halinde, ilgili görevli tedarik şirketi söz konusu tüketiciye son kaynak tedariği kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlamakla yükümlüdür.
(2) Birinci fıkra kapsamında, söz konusu serbest tüketici görevli tedarik şirketi tarafından konuyla ilgili olarak kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde perakende satış sözleşmesinin imzalanması için ilgili görevli tedarik şirketine başvuruda bulunmak zorundadır. Söz konusu sözleşme son kaynak tedariği kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite temininin başladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
(3) Son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesinin 10 uncu madde ile 32 nci maddede yer alan süreler sonunda imzalanmamış olması ilgili döneme ilişkin görevli tedarik şirketi tarafından düzenlenen tüketim faturasını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Söz konusu faturanın 15 inci madde uyarınca yapılacak ikinci bildirim sonrasında ödenmemesi halinde tüketicinin elektriği kesilebilir.”

Usulsüz elektrik enerjisi tüketimi
MADDE 32-
ğ) İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken son kaynak tedariği kapsamına dahil olmasına rağmen son kaynak tedariğine ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalamak için bu madde ile Yönetmeliğin onuncu maddesinde öngörülen süreler içerisinde, ilgili görevli tedarik şirketine başvurmaması,
hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.”

Hakkımızda
Müşteri Hizmetleri
Kampanyalar
Bilgi Ekranı
Müşteri İlişkileri Merkezleri
Menu