Basın Bültenleri

Başkasının Elektrik Faturasını Siz Ödemeyin!

20.07.2017 11:00

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. kendi adına sözleşme yapmadan başkasının adına kayıtlı abonelik üzerinden elektrik kullanan müşterilerini, usulsüz kullanıma karşı ve bilgi güncelliğinin gerekliliği hakkında uyardı.

Aydem ve Gediz Abone Hizmetleri Yönetmenliklerinden yapılan açıklamada, kendi adına perakende satış sözleşmesi imzalamadan, önceki tüketici adına düzenlenen faturayı ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmenin usulsüz kullanıma girdiği belirtildi. Yapılan uyarıda  Aydem bölgesini kapsayan Aydın, Denizli ve Muğla illerinde toplam 1,78 milyon müşteride, yaklaşık 300 bin kadarının usulsüz elektrik kullandığı belirtilerek, 800 bin tüketim noktasında da müşteri bilgilerinin eksik olduğu vurgulandı. Gediz bölgesinde ise İzmir ve Manisa illerinde toplam 2,96 milyon müşterinin, yaklaşık 600 bin kadarının usulsüz elektrik kullanım yaptığı belirtilerek, 1,2 milyon tüketim noktasında da müşteri bilgilerinin eksik olması durumunun altı çizildi.

Usulsüz kullanımlara karşı dikkatli olmayan müşteriler, yasal sorumluluklarla karşı karşıya kalabilir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğince, kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan önceki müşteri adına düzenlenen faturayı ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketilmesi “usulsüz elektrik enerjisi kullanımı” olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmelik, elektrik faturasında yazılı bulunan müşteri adı ile fiili kullanıcının farklı olmasının tespiti hâlinde “para cezası” ve “elektriğin kesilmesi” gibi müeyyideler getirilmiştir. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için müşterilerin, yönetmeliğin işaret ettiği kapsamda usulsüz elektrik kullanımları söz konusu ise, elektrik aboneliklerini kendi adlarına almaları gerekmektedir.

Aboneliği kendi adına olmayan, usulsüz elektrik kullanan müşterilerin, Aydem ve Gediz Müşteri ilişkileri Merkezlerine (MİM) başvurarak perakende elektrik satış sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Aboneliği kendi adına olan müşterilerin ise indirimli elektrik kampanyası fırsatından yararlanabilmek ve hizmet alımında aksaklık yaşamamaları adına müşteri bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Müşteriler, bilgi güncelleme işlemi için www.aydem.com ve www.gediz.com web sitelerinde yer alan Müşteri Hizmetleri sayfasının Bilgi Güncelleme sekmesini kullanarak, Müşteri ilişkileri Merkezlerine (MİM) giderek veya 0850 800 0 186 numaralı İletişim Merkezini arayarak gerçekleştirebilirler.

Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi Hakkında

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde yer alan maddelerden örnekler:

•    Abone grubu dışında elektrik tüketmek, örnek durum: Tarımsal Sulama aboneliği için tarımsal sulama faaliyeti dışında, ölçü ayrımı yapmaksızın bina, dam, baraka gibi kullanım alanlarında aynı abonelik üzerinden elektrik tüketmek./Mesken abone grubundan elektrik aboneliği bulunan bir tüketim noktasında ticari faaliyette bulunulmasına rağmen, mesken abone grubundan enerji tüketmeye devam etmek vb.
•    Mühürsüz sayaçtan tüketimi yapmak, örnek durum: Dağıtım şirketine haber vermeden mührü zarar görmüş ya da mühürsüz sayaçtan elektrik kullanılması
•    Kesilen elektriği, yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım şirketinin izni olmadan açmak, örnek durum: Borçtan dolayı elektriği kesilmiş kişinin borcunu yatırdıktan sonra, dağıtım şirketinin açmasını beklemeden kullanıma başlaması
•    Ölçüm cihazından sonra kendine ait elektrik tesisatından üçüncü kişilere enerji vermek, örnek durum: Sayaçtan sonra kablo çekilerek başkalarına elektrik enerjisi verilmesi
•    Serbest tüketici sözleşmesi bitmesine rağmen sözleşmesini yenilemeyerek eski sözleşmesiyle veya sözleşmesiz olarak elektrik kullanımına devam edilmesidir.

Hakkımızda
Müşteri Hizmetleri
Kampanyalar
Bilgi Ekranı
Müşteri İlişkileri Merkezleri
Menu