Elektrik Tarifeleri

Elektrik Tarifeleri

Müşteri Hizmetleri

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetler Yönetmeliği kapsamında, serbest olmayan tüketiciler ve son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için sunulan tarifelerimizi aşağıda inceleyebilirsiniz.

Müşteri Segmenti Yıllık Tüketim Miktari Tarife Tipi Açıklama
Serbest Olmayan Tüketiciler 1.100 kWh altı Perakende Satış Tarifesi (Ulusal Tarife)

Yukarıda belirtilen Tarife Grupları için, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifedir.
Uygulanmakta olan güncel ulusal tarife tablolarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Son Kaynak Tedariki Kapsamındaki Tüketiciler (Düşük Tüketimli) 7.000.000 kWh altı Perakende Satış Tarifesi (Ulusal Tarife)

Yukarıda belirtilen Tarife Grupları için, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifedir.
Uygulanmakta olan güncel ulusal tarife tablolarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Son Kaynak Tedariki Kapsamındaki Tüketiciler (Yüksek Tüketimli) 7.000.000 kWh üstü Son Kaynak Tedarik Tarifesi

1 Ocak 2021 itibarıyla, yıllık 7 milyon kWh ve üstü tüketen “Mesken” abone grubu dışındaki tüm tesisatlar için EPDK tarafından belirlenen tarifedir. Son Kaynak Tedarik Tarifesi, (PTF + YEKDEM) * KBK (1,0938) üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama, ulusal tarife gereğince uygulanmakta olan tek zamanlı enerji birim bedelinin altında olması durumunda; ilgili dönemde tüketicinin tabi olduğu abone grubu için ulusal tarife tablosunda yer alan birim bedel üzerinden yapılır. Ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.